หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลเนินกุ่มประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ส่วนใหญ่เป็น
ผลผลิตจากข้าว และพืชหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น ข้าวโพต อ้อย และประชากรบางส่วนประกอบอาชีพปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ
ไก่พื้นเมือง ฯลฯ
 
ภูมิประเทศ
 
 

ตำบลเนินกุ่มพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม

 
ภูมิอากาศ
 
   
เทศบาลตำบลเนินกุ่มภูมิอากาศจัดอยู่ในแบบมรสุม
โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อนจัด และเย็นสบายใน
ฤดูหนาว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ฤดู
  ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน
  ฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว ช่วงพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินกุ่มส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีวัด จำนวน 12 แห่ง
  วัดราษฎร์ศรัทธาราม   วัดเนินกุ่ม
  วัดดงหมี   วัดราษฎร์สถิต
  วัดหนองกลด   วัดใหม่ไ พรมณี
  วัดสระเศรษฐี   วัดประชาราม
  วัดราษฎร์นิยม   วัดโคกสนั่น
  วัดตายม   วัดเจริญราษฎร์
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
  สำนักสงฆ์ (วัดใหญ่ดงละคร)   สำนักสงฆ์ (วัดสายสมัน)   สำนักสงฆ์ (วัดสายสมัน)
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประเพณี
  งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี
  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ระหว่างเดือนเมษายน -
พฤษภาคม ของทุกปี
  งานประเพณีบุญเดือนสิบปิดทองหลวงพ่อปั้นแข่งขัน
เรือบกเดือนกันยายนของทุกปี
  งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ด้านเกษตรกรรม มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไป
  ด้านหัตถกรรม มีการทำเครื่องจักสาน เครื่องมือในการทำประมง การทอเสื่อ
  การถนอมอาหาร เพื่อการเก็บและรักษาอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหาร
ภาษา ที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาลาวเป็นบางหมู่บ้าน และใช้ภาษากลางในการติดต่องาน / ราชการ
สินค้าพื้นเมือง
  ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป (บริษัท บานาน่า โซไซตี้ จำกัด) ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อ
ที่มีผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่เป็นของฝากประจำจังหวัดพิษณุโลก
 
การศึกษา
 
   
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกุ่ม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตายม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง
  โรงเรียนบ้านท่ายาง   โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)
  โรงเรียนบ้านหนองกลด   โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
  โรงเรียนวัดตายม   โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพที่ 118
  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง   โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
  โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
 
การสาธารณสุข
 
   
ตำบลเนินกุ่มมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันติบันเทิง
  สถานพยาบาล คลินิกแพทย์ จำนวน 2 แห่ง   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ. จำนวน 9 คน   อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 252 คน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
  รถพยาบาลของเทศบาลตำบลเนินกุ่มไว้บริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
 
ความปลอดภัยในท้องถิ่น
 
         
  สถานีตำรวจภูธรเนินกุ่ม
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 โทรศัพท์ : 055-396160 , 055-396188 โทรสาร : 055-396439
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 3,506 เริ่มนับ 8 ต.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10